Üdvözöljük Vindornyafokon! 

 
MENÜ

 

 

Vindornyafok  Község Önkormányzata

                       

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet 

             Álláshirdetés falugondnok munkakör betöltésére

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Zala  megye, 8354 Vindornyafok Kossuth u 50

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény és végrehajtási rendeletei által meghatározott feladatok, a Szervezeti és Működési Szabályzat és a Szakmai Program szerint.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Szakmunkás képző intézet , falugondnoki alapképzettség megléte vagy önkéntes alapon vállalt tanulmányi szerződéskötés a képzés 1 éven belül történő elvégzése céljából,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyismeret,
 • jó szintű kommunikációs képesség,
 • szociális érzékenység.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
 • a falugondnoki alapképzés meglétét igazoló dokumentum másolata,annak hiányában a pályázó írásbeli nyilatkozata arról,hogy tanulmányi szerződést kíván kötni a pályázat kiírójával arra vonatkozóan, hogy a közalkalmazotti jogviszony létrejöttét követő 1 éven belül a falugondnoki alapképzést

 

 

      

       elvégzi, továbbá, hogy a képzési díj teljes összegét és a képzéssel felmerülő minden egyéb költséget visszafizet, amennyiben a képzés elvégzését követő 2 éven belül az Önkormányzatnál a jogviszonyát megszünteti,

 • érvényes vezetői engedély másolata,
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, annak hiányában igazolás az erkölcsi bizonyítvány megkéréséről,
 • nyilatkozat a pályázatban foglalt személyes adatoknak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez történő hozzájárulásról.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

                                    A munkakör legkorábban 2020. Március 23  . napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020 ....

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Hág Attila  polgármester nyújt, a 06 30 545 3772-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Vindornyafok  Község Önkormányzata

címére történő megküldésével (8354 Vindornyafok Kossuth u 50 )

Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: falugondnok.

                                   vagy

 • Személyesen: Hág Attila  polgármesternél , Vindornyafok  Község Önkormányzata 8354 Vindornyafok Kossuth u 50.

                                                        vagy  

                             vifok21@gmail.com  e mail címre .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatokat Vindornyafok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete bírálja el. A Képviselő-testület fenntartja a jogot a pályázati eljárás érvénytelenné nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020 ....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asztali nézet